×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.
Cart

Mini Cart

Privacy beleid

KHASTO PRIVACY BELEID

 

Khasto sluit voornamelijk overeenkomsten via internet.  Privacy is daarom een van de belangrijkste aspecten van de relatie met onze klant. Het privacybeleid geldt echter zowel ten aanzien van klanten als voor bezoekers die de website bezoeken zonder producten aan te schaffen. 

Om de navolgende tekst goed te kunnen lezen definieren wij 'Persoonlijk identificeerbare informatie': dit is informatie die identificeert, of kan worden gebruikt om een persoon te identificeren en/of  te contacteren, met inbegrip van naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, en creditcardinformatie. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat geen informatie die anoniem (namelijk zonder identificatie van de individuele gebruiker) met een individu kan worden verbonden. 

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt door ons verzameld?  
Wij slaan de basisinformatie van het gebruikersprofiel van elk van onze bezoekers op. We verzamelen de volgende extra informatie van onze aangemelde klanten: de namen, adressen, telefoonnummer en e-mailadressen, en de aard en de hoeveelheid van de producten die de klant van plan is te kopen. 

Welke organisaties verzamelen de informatie? 
Naast onze directe inzameling van informatie, verzamelen ook onze leveranciers van een derdendienst (zoals creditcardbedrijven, banken) deze informatie van onze bezoekers en aangemelde klanten.

Hoe gebruikt de website  persoonlijk identificeerbare informatie? 
Wij gebruiken persoonlijk identificeerbare informatie om het dienstenaanbod te verbeteren. Wij kunnen bezoekers en aangemelde klanten, indien zij daar zelf prijs op stellen, informeren over wijzigingen en aanbiedingen met betrekking tot het aanbod van onze producten. We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie ook gebruiken om bezoekers en aangemelde klanten in antwoord op specifieke vragen te contacteren. 

Hoe wordt persoonlijk de identificeerbare informatie opgeslagen? 
De persoonlijk identificeerbare informatie die door Khasto wordt verzameld, wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of werknemers van Khasto behoudens het gebruik zoals hierboven vermeld

Kan de klant verzoeken om zijn persoonlijk identificeerbare informatie te verwijderen uit onze bestanden? 
Dat kan, indien hij/zij dit per email verzoekt aan [email protected]. Aangezien wij deze verwijdering registreren is het onmogelijk om de aanmelding van een klant volledig te verwijderen, zonder wat overblijvende informatie te behouden. Deze informatie zal in geen geval gebruikt worden voor verkoop of andere redenen voor contact, of verstrekking aan derden. 

Wat gebeurt als het beleid van de privacybescherming verandert? Wij zullen onze bezoekers en klanten van veranderingen in ons privacybeleid op de hoogte stellen via onze website dan wel per email. 

Waarom bewaren wij persoonlijke gegevens? Deze gegevens bewaren wij om orders te kunnen verwerken, en ook nieuwsbrieven te kunnen versturen indien en voor zover klanten zich daar voor inschrijven. Onder geen beding zullen wij uw gegevens delen met derden, behalve als wij met hen om gerechtvaardigde redenen een verwerkersovereenkomst hebben die noodzakelijk is voor de verwerking van orders, zoals het postbedrijf voor de verzending van bestellingen. Ook is het mogelijk dat wij gegevens ontvangen van derden waar een order is geplaatst, zoals marktplaats Etsy, Amazon, of Dawanda. 

Bewaartermijn. Wij bewaren gegevens totdat een klant aangeeft dat hij of zij prijs stelt op verwijdering hiervan of het bedrijf haar activiteiten staakt. De klant kan te allen tijde inzage verlangen van de bewaarde gegevens. 

Klachtrecht. de klant kan te allen tijde een klacht over privacy gerelateerde onderwerpen indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Khasto zal meewerken aan de behandeling hiervan.