Op kleding labels, ook bij Khasto, staan soms afkortingen van keurmerken, zoals OCS of GOTS. Maar wat betekent dat? Tijd voor een korte uitleg.

Vanwege haar enorme omvang heeft de textielindustrie grote invloed op de economie en het milieu. Hoe boeren met de grond omgaan, hoe bedrijven met hun personeel omgaan. Wie neemt daar verantwoordelijkheid voor? Dat is waar certificaten een belangrijke en steeds groter wordende rol spelen. Wanneer u als consument een kledingstuk koopt, zijn álle schakels in de keten, die aan die aankoop vooraf zijn gegaan, gecontroleerd op de regels van het certificaat dat aan het kledingstuk hangt.

Het ene certificaat is sterker dan het andere. Zo werkt Khasto met GOTS en met OCS 100. OCS 100 garandeert dat de katoen voor 100% uit natuurlijke vezels bestaat (en dus niet synthetisch) is. Bij de teelt geldt een verbod op kunstmest en genetisch gemodificeerde zaden. Ook moeten boeren een water management plan hebben om verspilling en vervuiling tegen te gaan. Dat is zinvol omdat het een systemische impact heeft. Maar dat biedt nog geen garanties voor bijvoorbeeld de werkomstandigheden. Dat is waar GOTS in beeld komt. GOTS biedt zowel een garantie op biologische teelt, het gebruik van niet-schadelijke chemicaliën, als gezonde werkomstandigheden. Een zwaarder, sterker certificaat dus.

Voor Khasto was het niet makkelijk om gecertificeerd te worden voor GOTS en OCS 100. Dat heeft jaren geduurd. Immers, wij willen zoveel mogelijk verschillende technieken in textielbewerking vertegenwoordigen in de winkel en online. Vaak werken wij samen met een enkel individu in een dorp of stad, die een bepaalde techniek beheerst, iets heel specifieks wat weinig anderen kunnen. Die veelzijdigheid is een grote rijkdom, ook wel genaamd de ‘cottage industry’: lokale, kleinschalige ambachtslieden.

Om het doel van gecertificeerd werken te bereiken, zul je moeten samenwerken met grotere producenten die in staat zijn om te voldoen aan de vele eisen van gecertificeerd produceren. Maar dan passeer je de kleinere, artisanale producenten die hun identiteit en inkomen ontlenen aan het werk uit onze opdrachten. Ook vind je de specifieke vaardigheden van bepaalde ambachten niet terug in de grotere fabrieken. Wij willen die kleine economieën graag steunen en zien waarde in het behoud van deze zeldzame ambachten. We kunnen na vele decennia verblijf in India vrij goed zien of de werkomstandigheden ergens goed zijn omdat er veelvuldig lokaal contact is. Een certificaat is een bewijs van goed gedrag, maar niet de enige weg naar Rome.

Khasto heeft daarom gekozen voor een hybride vorm: voor de producten die wij in grotere aantallen laten produceren, zoals de ‘cotton cashmere’ collectie, of de jaarlijks wisselende blockprint collectie, werken wij met certificaten van GOTS en OCS 100. Alle schakels in de keten zijn daarbij gecertificeerd. In sommige gevallen betalen wij ook die certificering. Voor de kleinschaliger inkoop, zoals de kantha kleden, de jaarlijkse indigo producten, sommige accessoires, bepaalde borduursels, kortom: kleinschalig specialistisch werk, werken we niet met certificaten en zorgen we ervoor dat we weten met wie we zaken doen en wat er in de werkplaats gebeurt. Op die manier menen we bij te dragen aan systemische verandering, met behoud van lokale kleinschalige ambachten.

De producten in de winkel die OCS of GOTS gecertificeerd zijn hebben een wit label met elk een eigen, herkenbaar logo. Alle producten die niet gecertificeerd zijn hebben een bruin of beige label.

Khasto is bij Global Textile Exchange (https://textileexchange.org/find-certified-company) voor GOTS certificering geregistreerd onder licentienummer: CB-GOTS-CUC-03- 1039528 en voor OCS onder licentienummer: CB-CUC-1039528.