KHASTO RETOURBELEID

Khasto heeft een flexibel ruilbeleid gebaseerd op de wet en vertrouwen. U kunt uw Khasto product, indien u dit heeft gekocht via onze website, binnen veertien dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden retourneren, waarna wij u, naar uw keuze, het aankoopbedrag aan u zullen vergoeden, of als u dat liever heeft, het product omruilen voor een ander product. Bij terugstorting zullen wij ook de door u gemaakt kosten van verzending vergoeden, als het product niet voldoet aan de eisen van kwaliteit die u er aan mag stellen.