Khasto’s visie op duurzaamheid

We houden van Khasto’s producten vanwege haar zachtheid en schoonheid, en we willen dat bij het creëren van deze schoonheid waarde wordt toegevoegd voor eenieder in het productieproces. Daarin voelen we een verantwoordelijkheid naar de planeet en de mensen met wie we werken. Deze mensen zijn bovendien een belangrijke lokale kracht om denkwijzen in de textielindustrie te helpen veranderen, zodat we samen kunnen bijdragen aan een transitie naar een meer eco-vriendelijke manier van produceren.

Onze ambitie is een zo duurzaam mogelijke manier van werken, te beginnen met een vrijwel gehele verschuiving naar biologisch gecertificeerde katoen in 2020, een doel waar we twee jaar aan hebben gewerkt. Vanaf het begin van ons bedrijf bouwen we samen met onze leveranciers aan goede werkomstandigheden en een sociale omgeving voor de mensen die onze collectie produceren. We werken met kleinschalige producenten en bezoeken hen meerdere keren per jaar: de werkplaatsen, de printunits, en de ververijen.

In februari 2020 hebben we een aanvullend bezoek gebracht aan de leverancier van de biologische katoen, en hebben we een bezoek gebracht aan de certificerende instelling Control Union in New Delhi. Dit alles om een beter begrip te krijgen van de productieketen, en van de mensen met wie wij werken. Dit is een proces in voortdurende ontwikkeling, waarbij we telkens weer volgende doelen proberen te halen. Mede vanwege de goede verkoop van Khasto producten, hebben we een budget om stappen te zetten met bedrijven die beperkte middelen hebben. Zo heeft Khasto voor haar twee belangrijkste leveranciers de bio-certificering kunnen bekostigen. De reden dat we hebben gekozen voor biologische katoen is omdat deze is geteeld zonder gebruik van schadelijke pesticiden, wat een negatieve impact heeft op de kwaliteit van water en biodiversiteit. Om te verzekeren dat onze biologische katoenproducten ook daadwerkelijk biologisch geteelde katoen bevatten, hebben wij onszelf in Amsterdam, en onze belangrijkste leveranciers in India, laten certificeren door Control Union voor het OCS 100 certificaat, wat staat voor producten die gemaakt zijn met 100% biologisch geteelde katoen. Het snijden, verven, printen en naaien van onze producten vindt plaats bij verschillende leveranciers en personen in kleine ateliers. Met deze partners hebben we een ecologische en sociale standaard opgesteld, en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wat de verfstoffen in de katoen betreft werken wij veel met natuurlijke verf, zoals indigo, en kurkuma, en voor de niet natuurlijke verf zien we er op toe dat die wordt ingekocht door de makers AZO vrij, en geen zware metalen bevat. AZO verf is een veelgebruikte groep verf die schadelijke stoffen bevat. De stoffen waarmee Khasto producten zijn gemaakt worden niet gebleekt, of niet met chloor gebleekt maar met waterstof peroxide.  

Positieve ontwikkelingen in 2020

• Transitie naar gecertificeerde biologische katoen voor verreweg het grootste deel van de nieuwe collectie in 2020.

• Toename van collectie gerecyclede stoffen zoals gebruikte sari’s, en vintage kantha kleden.

• Toename van natuurlijke verven in de collectie

• Sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met onze belangrijkste leveranciers waarin aspecten van water management, fair trade, gebruik van chemicaliën en verpakking zijn geregeld.

• Transitie naar recyclebaar LPDE (polyetheen) in plaats van PVC verpakking en een reductie van 60% van verpakkingsmateriaal door producten niet meer per stuk te verpakken maar per groep kleur en groep maat.

• Eerste zending per zeevracht in plaats van per vliegtuig is een feit, met de bedoeling om dit kanaal uit te breiden.  

Doelstellingen

• Verdere stimulering en kennisvergroting van water management in print- en verf- units waarmee we werken.

• Het gebruik van verpakkingsmaterialen verminderen en het stimuleren van duurzame alternatieven.

• Innovatie stimuleren bij leveranciers door andere materialen zoals bamboe te onderzoeken, om minder zwaar te hoeven leunen op katoen.

• Transport per vliegtuig verminderen ten gunste van zeevracht.